Quỹ đầu tư ồ ạt thoái vốn

Tuần qua (15-21/09), các quỹ đầu tư giao dịch sôi động trở lại, vị thế nghiêng hẳn về bên bán, đáng chú ý nhất là nhóm quỹ thuộc VinaCapital.

Ngày 13/09, quỹ VOF Investment Limited thuộc VinaCapital mua 770,000 cp CTD của Xây dựng Coteccons, làm tăng tỷ lệ sở hữu lên 2.7%, tương đương hơn 2.1 triệu cp. Theo đó, làm tăng tỷ lệ sở hữu của tổng nhóm có liên quan từ 5.69% lên 6.67%, tương đương hơn 5.2 triệu cp.

Nhưng sau đó một ngày, cũng thuộc nhóm quỹ VinaCapital là Vietnam Investment Property Holdings Limited lại bán 20,530 cp Hóa chất Cơ bản Miền Nam (CSV), làm giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 7.2%, tương đương gần 3.2 triệu cp. Theo đó, làm giảm tỷ lệ sở hữu của tổng nhóm có liên quan từ 16.03% xuống còn 15.98%, tương đương hơn 7 triệu cp.

Trước đó, vào ngày 11/09, quỹ Cổ phiếu Hưng Thịnh Vina Wealth cũng đã bán 450,000 cp Tasco (HUT), làm giảm tỷ lệ sở hữu của quỹ xuống còn 1.2%, tương đương hơn 3 triệu cp.

Với giá cổ phiếu CSV là 37,000 đồng/cp (ngày 14/09) và giá cổ phiếu HUT là 5,100 đồng/cp (ngày 11/09), VinaCapital thu về hơn 3 tỷ đồng sau 2 thương vụ thoái vốn trên.

Top 10 khoản đầu tư lớn nhất của VOF tính đến ngày 31/08/2018

Tính đến ngày 31/08/2018, tổng giá trị tài sản ròng của quỹ đạt 1,040.5 triệu USD. Top 10 khoản đầu tư lớn nhất của VOF tính đến 31/08/2018 chiếm 58.6% NAV của quỹ, tương đương hơn 609 triệu USD.

Ngày 19/09, quỹ KB Vietnam Focus Balanced Fund thuộc Dragon Capital cũng thoái 38,000 cp của Vĩnh Hoàn (VHC), làm giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 2.56%, tương đương gần 2.4 triệu cp. Theo đó, làm giảm tỷ lệ sở hữu của tổng nhóm có liên quan từ 7.03% xuống còn 6.99%, tương đương gần 6.5 triệu cp. Với giá 90,000 đồng/cp (ngày 19/09), thương vụ này mang về cho Dragon Capital hơn 3.4 tỷ đồng.

Trong 2 ngày 07/09 và 11/09, PYN Elite Fund (Non – Ucits) thoái liên tiếp 650,100 cp và 258,200 cp TIG của Tập đoàn Đầu tư Thăng Long, làm giảm tỷ lệ sở hữu của quỹ xuống còn 11.79%, tương đương hơn 9.1 triệu cp. Với giá cổ phiếu ở mức 2,900 đồng/cp, PYN Elite Fund (Non – Ucits)

Trước đó, ngày 04/09, PYN Elite Fund (Non – Ucits) cũng đã bán qua sàn  số lượng nhỏ cổ phiếu TIG và DLG.

Platinum Victory Pte. Ltd. lại tiếp tục không thành công khi gom hơn 14.5 triệu cp VNMcủa Sữa Việt Nam trong thời gian từ ngày 22/08-20/09 với lý do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Ngay sau đó, Platinum Victory Pte. Ltd. lại đăng ký mua tiếp hơn 17.4 triệu cp VNM trong thời gian từ ngày 26/09-25/10. Nếu giao dịch lần này thành công, Platinum Victory Pte. Ltd. sẽ nâng tỷ lệ sở hữu từ 10.62% lên 11.82%, tương đương gần 171.5 triệu cp.

Tổng hợp giao dịch quỹ đầu tư công bố trong tuần 15-121/09

Nguồn: HSX, HNX, VSD, SSC

Hàn Đông

FILi