Chuyện khó tin ở Nhật Bản: Nhà được tặng… miễn phí