Không nên bỏ kiểm dịch thịt, trứng, sữa đã qua chế biến

Cơ quan quản lý lo ngại bỏ kiểm dịch trên thịt, trứng, sữa đã qua chế biến sẽ tạo cơ hội để những sản phẩm hết hạn sử dụng, phế phẩm, phụ phẩm… tràn vào nước ta. ẢNH MINH HỌA
Cơ quan quản lý lo ngại bỏ kiểm dịch trên thịt, trứng, sữa đã qua chế biến sẽ tạo cơ hội để những sản phẩm hết hạn sử dụng, phế phẩm, phụ phẩm… tràn vào nước ta. ẢNH MINH HỌA

Theo laodong.vn