3 mong muốn của nhân dân đối với Chính phủ

Tại hội nghị triển khai nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 của Chính phủ với các địa phương, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã nêu lên 3 mong muốn của nhân dân đối với Chính phủ trong năm 2019.

 Thứ nhất, nhân dân mong muốn Chính phủ tăng cường những giải pháp chiến lược để nâng cao tính chủ động, tự chủ và tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế trong nước trước những diễn biến tác động từ bên ngoài; tiếp tục kiểm soát nợ công, khai thông nguồn lực xã hội, tính hiệu quả triển khai các dự án lớn trong cả nước, tạo điều kiện cho khu vực tư nhân, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, phát triển hợp tác xã kiểu mới.

Thứ hai, Chính phủ và UBND các cấp cần có giải pháp cấp bách, căn cơ và bền vững để giải quyết những vấn đề tác động đến sức khỏe, đời sống nhân dân như: tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, bão lũ, sạt lở, xâm nhập mặn, vấn đề an toàn thực phẩm, vấn đề ô nhiễm môi trường ở nông thôn, miền núi, đô thị, nhất là vấn đề xử lý rác thải, nước sinh hoạt, vấn đề mất trật tự an toàn giao thông hiện đang là nỗi lo của nhiều người dân.

Thứ ba, nhân dân mong muốn Chính phủ và UBND các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, thực chất và hiệu quả hơn, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nhất là thủ tục liên quan đến đất đai, đăng ký kinh doanh, thuế, hải quan.

 

 

Theo SGGP