Cập nhật trong tuần: 4 chính sách nổi bật về kinh tế, chính trị và xã hội

(DNVN) – Tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu đến 4.000 đồng/lít, mức hỗ trợ đóng BHYT từ NSNN từ ngày 01/12/2018, thí điểm hợp nhất VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh từ 01/01/2019… là những chính sách nổi bật được cập nhật từ ngày 22 đến 28/10/2018.

 

1. Tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng đến 4.000 đồng/lít
Đây là nội dung tại Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường do Ủy ban thường vụ quốc hội ban hành.
Theo Nghị quyết, mức thuế bảo vệ môi trường của một số hàng hóa từ ngày 01/01/2019 sẽ là:
– Xăng, trừ etanol: 4.000 đồng/lít;
– Nhiên liệu bay: 3.000 đồng/lít;
– Dầu diesel: 2.000 đồng/lít;
– Dầu hỏa: 1.000 đồng/lít;
– Dầu mazut: 2.000 đồng/lít;
– Dầu nhờn: 2.000 đồng/lít;
– Túi ni lông thuộc diện chịu thuế: 50.000 đồng/kg.
Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.
2. Mức hỗ trợ đóng BHYT từ NSNN từ ngày 01/12/2018
Ngày 17/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế (BHYT).
Theo đó, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số đối tượng như sau:
– Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và các huyện được áp cơ chế chính sách theo Nghị quyết 30a;
– Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT với:
+ Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
+ Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định này.
– Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng BHYT với:
+ Học sinh, sinh viên.
+ Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2018.
3. Thời gian NLĐ thử việc không tính hưởng trợ cấp thôi việc
Đây là điểm mới đáng chú ý tại Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động (BLLĐ), cụ thể:
Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm sẽ không bao gồm thời gian thử việc, học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động (NSDLĐ).
Ngoài ra, về thời hạn thanh toán quyền lợi của NSDLĐ và NLĐ khi chấm dứt HĐLĐ được hướng dẫn cụ thể:
– Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ, NSDLĐ và NLĐ có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên.
– Trường hợp đặc biệt, thời hạn thanh toán có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ, thuộc một trong các trường hợp sau:
+ NSDLĐ không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;
+ NSDLĐ hoặc NLĐ gặp thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm;
+ NSDLĐ thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế theo Điều 44 của BLLĐ hoặc sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo Điều 45 của BLLĐ.
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2018.
4. Thí điểm hợp nhất VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh từ 01/01/2019
Ngày 04/10/2018, Nghị quyết 580/2018/UBTVQH14 về thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội được ban hành.
Theo đó, hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tại 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, gồm:
Bắc Kạn, Đà Nẵng, Hà Giang, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Tây Ninh, Thái Bình, Thành phố Hồ Chí Minh và Tiền Giang.
Khuyến khích các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác chủ động thực hiện thí điểm theo quy định tại Nghị quyết này.
Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019.
Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Theo DNVN