Công ty TNHH Truyền thông Reporter VN trao tủ sách cho 10 trường tiểu học miền núi tỉnh Nghệ An

Ngày 9-1-2019, Công ty TNHH Truyền thông Reporter VN trao tủ sách cho 10 trường tiểu học miền núi huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An với kinh phí 100 triệu đồng. Đây là Dự án Thư viện Sách cho các trường thuộc các huyện miền núi tỉnh Nghệ An do Công ty TNHH Truyền thông Reporter VN phát động từ kinh phí của công ty và kêu gọi tài trợ. Thay mặt  Công ty TNHH Truyền thông Reporter VN, xin cảm ơn các DN, Mạnh Thường Quân và các NXB đã ủng hộ cho Dự án trên.