Đề xuất giá vé máy bay tối đa 3,75 triệu đồng/vé một chiều

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Theo đó, Bộ đề xuất mức tối đa giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa từ 1,6 – 3,75 triệu đồng/vé một chiều tùy khoảng cách.
Ảnh minh họa

Dự thảo này quy định khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa hạng phổ thông cơ bản bán trong lãnh thổ Việt Nam do doanh nghiệp có vị trí độc quyền, doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường khai thác.

Theo đó, khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa được đề xuất cụ thể như sau:

Nhóm Khoảng cách Mức tối đa

(đồng/vé một chiều)

I Dưới 500km
1. Nhóm đường bay phát triển kinh tế xã hội 1.600.000
2. Nhóm đường bay khác dưới 500km 1.700.000
II Từ 500km đến dưới 850km 2.200.000
II Từ 850km đến dưới 1.000km 2.790.000
IV Từ 1.000km đến dưới 1.280 km 3.200.000
V Từ 1.280 km trở lên 3.750.000

Dự thảo nêu rõ, mức tối đa giá dịch vụ nêu trên đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho 1 vé máy bay, trừ các khoản thu sau: Thuế giá trị gia tăng; các khoản thu hộ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nhà ga hành khách và dịch vụ đảm bảo an ninh, bao gồm: Giá phục vụ hành khách, giá đảm bảo an ninh hành khách, hành lý; khoản thu đối với các dịch vụ tăng thêm do hãng hàng không cung cấp mà hành khách có quyền lựa chọn sử dụng hay không sử dụng.

Theo baochinhphu.vn