Dự báo bão số 8 rất mạnh, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan

Vị trí và hướng đi của bão số 8. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 8. Nguồn: NCHMF