Thủ tướng yêu cầu 6 bộ ngành xử lý ách tắc dự án chống ngập 10.000 tỉ

Dự án chống ngập 10.000 tỉ đang ách tắc
Dự án chống ngập 10.000 tỉ đang ách tắc

 

 

Theo tuoitre.vn