Xót xa hình ảnh sản phụ ở bệnh viện sau khi nghi bị bỏ giữa đường, mất con